Analýza

Obsahuje zhodnocení současných informačních systémů, potřeb a datových toků.

ZDARMA

Samotná analýza slouží pro stanovení odhadu ceny a stanovení následných kroků nutných pro úspěšnou implementaci.


Implementace a nastavení

Malý tým

1 až 5 uživatelů

od 5 000 Kč

Střední tým

5 až 10 uživatelů

od 10 000 Kč

Velký tým

nad 10 uživatelů

Individuálně

Obsahuje základní nastavení, vytvoření implementačních ID, v případě neziskových organizací administrativa nutná ke schválení grantu, založení G Suite a její následné ověření vůči doméně zákazníka, pokud vznikne potřeba dochází k změně směrování pošty. Následuje volitelný přesun dat.


Přesun dat

1 – 2 účty

do 2 účtů

2 500 Kč

5 účtů

do 5 účtů

5 000 Kč

nad 5 účtů

hromadný transfer dat

Individuálně

Výše uvedné ceny za transfer se mohou změnit a to na základě několika variabilních složek, kterými jsou například výsledky analýzy nebo předpokládaný celkový rozsah zakázky a dále fakt v jakém objemu je požadován celkový transfer systému a dat.


Školení a konzultace (pouze G Suite)

Základy práce G Suite

Skupinové celodenní školení v rozsahu 6 hodin (skupina 5 – 20 účastníků).

8 000 Kč

Gmail krok za krokem

Celodenní workshop v rozsahu 6 hodin
(skupina max. 6 účastníků).

8 000 Kč

Individuální konzultace

Diskuse nad konkrétními problémy a využití všech aplikací a návazných funkcí (3 hodiny, 1 až 3 účastníci).

2 900 Kč

Školení jsou poskytována ve spolupráci s Markétou Ubíkovou


Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platba za předplatné G Suite / Office 365 není zahrnuta v nabídkových cenách. Změna ceníku vyhrazena.

Výše uvedené ceny jsou platné od 1.1.2020.